۱۳۹۲-۱۲-۱۸: نامه و تعرفه ابلاغی در خصوص بیمه تکمیلی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کل کشور

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کل کشور طی نامه ایی تعرفه های بیمه تکمیلی درمان و آخرین مهلت ثبتنام برای پوشش بیمه تکمیلی را اعلام کرد.

متن نامه: ادمه مطلب