درخواست مجوز تبلیغات غیر حضوری:

 

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی رشت می توانند ضمن مطالعه قوانین، شرایط و مدارک اخذ مجوز تبلیغات  برای اخذ مجوز تبلیغات به شکل غیر حضوری؛ با تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمایند:

 

دقت فرماييد كه تصاوير ارسالي مي بايست با فرمت gif و يا jpg و با حجم كم باشند؛ در غير اين صورت ارسال امكان پذير نمي باشد.


نام شما (الزامی):


آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی):


شماره تلفن همراه شما (الزامی):


تصوير پروانه مطب/دفتر كار با تاريخ معتبر:


تصوير گواهينامه شركت در برنامه هاي علمي و يا دوره هاي تكميلي ويژه:


تصویر نمونه آگهي:
توجه فرمایید عین نمونه چاپی مبنای صدور مجوز می باشد. همچنین متقاضی اخذ مجوز تبلیغات پزشکی موظف است یک نسخه از آگهی منتشر شده را پس از انتشار به سازمان نظام پزشکی بخش مجوز تبلیغات ارسال دارد.


درخواست كتبي روي سرنسخه متقاضي ممهور به مهر نظام پزشكي به علاوه ذكر نام نشريات مورد نظر جهت چاپ آگهي (حداكثر سه نشريه):


تصوير رسيد تسويه حساب سازمان:


تصوير حكم هيات علمي ويژه متقاضيان درج عنوان هيات علمي در آگهي:


تصوير فيش يا رسيد واريزي تعرفه هاي مصوب اخذ تبليغات:
لطفا برای ملاحظه تعرفه خدمات به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.


توضيحات:


نظرات بسته شده است.