سایت سازمان

Untitled-1 copy

پایگاه الکترونیک سازمان نظام پزشکی رشت به نشانی www.rashtmc.ir در راستای اطلاع رسانی به اعضای خود راه اندازی شده است.

بخش فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی رشت در دور جدید فعالیت خود تلاش می کند، همگام با آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات نسبت به ارتقاء کیفیت خدمات الکترونیک خود اقدام کند.

راه اندازی بخش خدمات غیر حضوری حرکتی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات پایگاه الکترونیک سازمان نظام پزشکی رشت می باشد.

(مسوول سایت نظام پزشکی رشت؛ علیرضا طیاری ۳۳۴۴۲۸۳۰-۰۱۳ )

 

نظرات بسته شده است.